Jacek Siwicki

Jacek Siwicki

W okresie transformacji ustrojowej, w 1991 r., pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, odpowiedzialnego za oferty publiczne i transakcje z inwestorami zagranicznymi, a następnie w roku 1992 był doradcą International Finance Corporation do spraw prywatyzacji w Rosji i na Ukrainie. W firmie Enterprise Investors, w której pracuje od 1992 roku, zrealizował szereg inwestycji bezpośrednich, w tym: Komfort, LPP, Stomil Sanok, W. Kruk i Zelmer. Był aktywnie zaangażowany we wprowadzenie na warszawską giełdę blisko 30 spółek przodujących w ładzie korporacyjnym.