Fundacja im. Lesława A. Pagi

Jacek Socha

Od października 1994 do maja 2004 zajmował stanowisko przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rady do spraw Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Komitetu Doradczego przy Komitecie Rynków Rozwijających się Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych oraz Komitetu Dobrych Praktyk. Sprawował urząd Ministra Skarbu Państwa w dwóch rządach Marka Belki. Od grudnia 2005 r. jest wiceprezesem i partnerem PwC w Polsce.