Jakub Papierski

Jakub Papierski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i bankowym.

Doświadczenie zawodowe w latach 90-tych obejmuje pracę w bankach inwestycyjnych i firmach doradczych m.in. w Creditanstalt Investment Bank i Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research, gdzie zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao S.A. jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, gdzie nadzorował bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 roku objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., największego wówczas domu maklerskiego w Polsce. Od września 2006 roku pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska S.A., a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2005-2009 był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi. Członek Rady Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Zasiadał w licznych radach nadzorczych, obecnie w PKO BP BANKOWY PTE S.A., PKO TFI S.A. oraz KREDOBANK S.A

Od 2010 roku Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, odpowiedzialny za bankowość inwestycyjną i korporacyjną, w tym dom maklerski (czterokrotnie wyróżniony jako Broker Roku przez GPW). Uczestnik największych transakcji IPO na GPW w tym niedawnych Allegro, Pepco, Shoper. Odpowiedzialny także za skarb i inwestycje własne banku w tym m.in. za przejęcie Nordea Bank Polska, Raiffeisen Leasing oraz PCM/Masterlease.