Janusz Lewandowski

Janusz Lewandowski

Janusz Lewandowski to polski ekonomista i polityk. Był posłem na Sejm I, III i IV kadencji, w 1991 i od 1992 do 1993 r. był ministrem przekształceń własnościowych. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 1980–1989 był doradcą ekonomicznym „Solidarności”, a w 1988 współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W okresie od kwietnia 2003 do kwietnia 2004 był obserwatorem przy Parlamencie Europejskim, przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego. W 2009 został nominowany przez rząd na polskiego komisarza europejskiego ds. programowania finansowego i budżetu, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów w gabinecie Ewy Kopacz.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książki o sławnych politykach, a także artykułów i felietonów do gazet i czasopism. Jako pierwszy w 1993 zdobył nagrodę „Giganta” przyznawaną przez poznański oddział Gazety Wyborczej, w 1993 otrzymał Nagrodę Kisiela.