Joanna Kępczyńska

Joanna Kępczyńska

Członek Zarządu w innogy Polska S.A. odpowiedzialnym za Finanse. Na początku swojej kariery zawodowej pracowała na rynku finansowym, począwszy od specjalisty ds. rynku terminowego (Warszawska Giełda Towarowa), następnie maklera papierów wartościowych (Wood and Company, Credit Suisse First Boston) oraz menedżera projektów strategicznych (DM BZWBK). W Grupie innogy (wcześniej RWE) pracuje od 2004 roku, piastując początkowo szereg stanowisk menedżerskich w spółkach innogy w Polsce (Finanse, Zakupy Energii, Kontroling i Zarządzanie Ryzykiem). Od 2013 roku kontynuowała swoją karierę w spółkach innogy w Niemczech. W RWE Generation kierowała działem Asset Controlling i była odpowiedzialna za kontroling elektrowni jądrowych, węglowych oraz kopalni w trzech krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. W 2014 roku objęła kierownictwo działu kontrolingu w energetycznej spółce sprzedażowej RWE Vertrieb z siedzibą w Dortmundzie. 

Joanna Kępczyńska jest absolwentką SGH kierunku Bankowość i Finanse, MBA na Politechnice Warszawskiej/London School of Economics. Studiowała również w Niemczech na Eberhard-Karls-Universität Tübingen.