Joanna Kępczyńska

Joanna Kępczyńska

Członkini Zarządu, E.ON Polska S.A.

Od początku swojej kariery zawodowej pracuje na rynku finansowym. Zaczynała od specjalisty ds. rynku terminowego (Warszawska Giełda Towarowa), przez maklera papierów wartościowych (Wood and Company, Credit Suisse First Boston) oraz menedżera projektów strategicznych (DM BZWBK), aż do CFO w E.ON Polska.

W Grupie E.ON (wcześniej innogy) pracuje od 2004 roku. Początkowo była menadżerem w spółkach innogy w Polsce (Finanse, Zakupy Energii, Kontroling i Zarządzanie Ryzykiem). Od 2013 roku kontynuowała swoją karierę w spółkach innogy w Niemczech. W RWE Generation kierowała działem Asset Controlling i była odpowiedzialna za kontroling elektrowni jądrowych, węglowych oraz kopalni w trzech krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. W 2014 roku objęła kierownictwo działu kontrolingu w energetycznej spółce sprzedażowej RWE Vertrieb z siedzibą w Dortmundzie. 

Członkini Zarządu Fundacji E.ON w Polsce oraz Członkini Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi. Angażuje się w projekty charytatywne, edukacyjne oraz działania promujące zróżnicowanie (diversity) w środowisku biznesowym. Bierze aktywny udział w licznych inicjatywach wspierających rozwój i przedsiębiorczość kobiet.

Joanna Kępczyńska jest absolwentką SGH kierunku Bankowość i Finanse, MBA na Politechnice Warszawskiej/London School of Economics. Studiowała również w Niemczech na Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zna biegle język angielski i niemiecki.