Krzysztof Lis

Krzysztof Lis

Jeden z autorów przekształceń gospodarczych w Polsce. W latach 1989 – 1991 był pełnomocnikiem Rządu do spraw Przekształceń Własnościowych, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Stworzył koncepcję funkcjonowania i wewnętrzną strukturę Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w którym był Sekretarzem Stanu. W latach 1998 – 2000 był doradcą Ministra Finansów. Od marca 2003 Prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 90-tych pracował jako ekspert międzynarodowych organizacji finansowych: Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. Był doradcą do spraw prywatyzacji rządów Rosji, Ukrainy i Białorusi.