Fundacja im. Lesława A. Pagi

Magdalena Zajączkowska Ejsymont

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE S.A. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A., gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity S.A., zaś w latach 2015 – 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR.

Od kwietnia 2016 Partner Zarządzający w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi oraz realizację strategii inwestycyjnej obszaru Equity. W okresie 2008 – 2014 była prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Famur S.A., Zamet S.A., PGO S.A., PME S.A., FAMAK S.A., FPM S.A., NiUW Glinik sp. z o.o.