Fundacja im. Lesława A. Pagi

Marta Płowiec

Koordynatorzy Programów:

  • Akademia Liderów Rynku Kapitałowego 
  • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
  • Alumni Fundacji 

Doktorantka nauk politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze specjalizacją filozofia polityki, w Fundacji zarządza bieżącą działalnością, jest odpowiedzialna za komunikacją zewnętrzną. Prowadzi projekty Akademia Liderów Rynku Kapitałowego i Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.