Fundacja im. Lesława A. Pagi

Paweł Michalski

Członek Zarządu i Partner w COBIN Angels, klubie inwestorów prywatnych. Założyciel i CEO VCLeaders, organizacji zajmującej się kształceniem kompetencji w branży Venture Capital. Wcześniej m.in. Chief Growth Officer w firmie BEESFUND S.A., największej polskiej platformie equity crowdfunding. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PKO Banku Polskim prowadząc i uczestnicząc w projektach finansowania dłużnego o łącznej wartości przekraczającej 4 miliardy zł. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Laureat I Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę magisterską w obszarze publicznych rynków kapitałowych.