Fundacja im. Lesława A. Pagi

Jan Pomorski

Metodolog i filozof nauki, autor 7 książek i ponad dwustu prac naukowych, promotor 15 doktoratów. Był w swej karierze zawodowej rektorem i prorektorem, zasiadał i przewodniczył radom nadzorczym kilkunastu spółek, w tym notowanych na GPW. Aktualnie jest związany z UMCS w Lublinie, jest także członkiem Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, wybranym na czteroletnią kadencję. Z Fundacją Lesława A. Pagi związany od jej założenia.