Tomasz Korab

Tomasz Korab

Prezes Zarządu EQUES Investment TFI SA

Na rynku kapitałowym od 25 lat, posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1581. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie SA. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management SA, w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management SA odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Od 2004 roku Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu OPERA TFI SA. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 roku, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od września 2014 roku Prezes Zarządu. Od kwietnia 2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej CERES Domu Inwestycyjnego SA.