Fundacja im. Lesława A. Pagi

Tomasz Walkiewicz

Radca prawny (członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie), specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of Florida). Stypendysta III edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława A. Pagi. Członek Zarządu oraz Członek Założyciel Stowarzyszenia Compliance Polska. Kompetencje zawodowe zdobywał w Komisji Nadzoru Finansowego oraz firmie doradczej Deloitte. Przez wiele lat zajmował pozycję associate managera międzynarodowej kancelarii prawnej będąc odpowiedzialnym za rozwój warszawskiego oddziału kancelarii.

Obecnie pełni funkcję prokurenta oraz radcy prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dyrektor Działu Prawnego BondSpot S.A. oraz członek zarządu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. W listopadzie 2017 r. powołany uchwałą akcjonariuszy (GPW, KPRM oraz NBP) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W grudniu 2017 r. powołany decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w poczet Członków Rady Polskiej Fundacji Narodowej.