Akademia Liderek Biznesu – II edycja

Akademia Liderek Biznesu to program edukacyjno-mentoringowy, którego celem jest edukacja młodych kobiet, studentek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach. Zakłada także kształcenie kobiet i mężczyzn w zakresie różnic płci i tego, jak korzystać z tego potencjału we współpracy na płaszczyźnie zawodowej.

Do tworzenia projektu, na różnych jego etapach, zostaną zaproszeni wybitni specjaliści i specjalistki w swoich dziedzinach, mentorzy i mentorki biznesu, osobowości z życia publicznego.

Projekt realizowany dzięki wsparciu przez Program Europejski Korpus Solidarności.

 Akademia Liderek Biznesu to:

 • warsztaty weekendowe
 • program mentoringowy
 • leadershipy (spotkania z liderkami biznesu i życia społeczno-gospodarczego)
 • długofalowe staże w firmach partnerskich.

Cele:

rozwój przedsiębiorczości, zarządzanie karierą, rozwój w grupach mentee z uznanym mentorem, wizerunek biznesowy, wyrównanie proporcji w budowaniu kariery, umacnianie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu:

 • organizacji pracy,
 • zarządzania zespołem,
 • pracy ze stresem,
 • brania odpowiedzialności za własną karierę,
 • budowania marki osobistej,
 • wystapień publicznych,
 • etyki biznesu,
 • networkingu,
 • rekrutacji.

Dla kogo?

Do projektu zapraszamy studentki ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich (5 semestr studiów licencjackich, 7 semestr studiów inżynierskich oraz 3 semestr studiów magisterskich – lub 9 semestr jednolitych studiów magisterskich) oraz abslowentki uczelni wyższych do 27. roku życia.

Kierunki studiów m.in:

 • biotechnologia, badania kliniczne, technologia żywności,
 • IT, robotyka, 
 • medycyna, farmacja,
 • elektronika, inżynieria budowlana, automatyka,
 • finanse, ekonomia, księgowośc, bankowość, marketing,
 • prawo i administracja.

(Nie jesteś pewna, czy Twój kierunek studiów to ten, którego poszukujemy? Napisz do nas!)

Aplikuj do programu

Zostań partnerem