V4+ Academy of Young Business Women Leaders

Projekt ma na celu wyposażyć w umiejętności miękkie i biznesowe, niezbędne na rynku pracy, 25 młodych, ambitnych kobiet z Czech, Polski, Serbii, Sowacji i Węgier.  

Podczas dziewięciodniowej Akademii Młodych Liderek Biznesu, specjalistki od wyrównywania szans na rynku pracy, kobiety, które odgrywają kluczową rolę w biznesie, podzielą się z Uczestniczkami Projektu swoim doświadczeniem w negocjacjach, szacowaniu biznesowym, zarządzaniu projektami. Będą rozwijać inteligencję emocjonalną – umiejętności komunikacyjne, samoocenę, umiejętność udzielania informacji zwrotnej, asertywność – w sposób, który pozwoli młodym liderkom wykorzystać wszystkie kobiece cechy, które faktycznie posiadają, jak i wszystkie te, które stereotypowo przypisuje im się w środowisku biznesowym. 

W ten sposób Uczestniczki będą mogły nie tylko wzmocnić swoje kompetencje, ale też rozeznać się w sytuacji panującej na rynku pracy w regionie V4+, by przy wsparciu trenerek i wykładowców Akademii, napisać i opublikować rekomendacje dla pracodawców, na temat roli kobiet w rozwoju biznesu. 

Kto może wziąć udział? 

Studentki ostatnich lat, lub absolwentki do 27 roku życia, kierunków studiów jak prawo, finanse, opieka medyczna, marketing, IT, energetyka, psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) uniwersytetów w Czechach, Polsce, Serbii, na Węgrzech i na Słowacji – 5 kobiet z każdego kraju. 

Jak przećwiczyć zdobyte umiejętności po warsztatach? 

  • Każda Młoda Liderka Biznesu będzie miała możliwość sprawdzić w praktyce, wszystko to, czego nauczyła się podczas Akademii, poprzez wzięcie udziału w stażu kompetencyjnym, dopasowanym do jej wykształcenia, indywidualnych zainteresowań, kompetencji i celów zawodowych. 

Projekt jest realizowany przez z Fundację Lesława A. Pagi, we współpracy z 


The project aims to gather 25 young, ambitious women from the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary, to equip them with business and soft skills.  

Project aims to gather 25 young, ambitious women from the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary, to equip them with business and soft skills.  

During 9-days V4+ Academy of Young Business Women Leaders, experts, specialists on equaling opportunities on labor market, women who play key roles in business will share with participants all their experience in negotiations, business assessment, project management and work over emotional intelligence skills – communication, self-esteem, giving feedback, assertiveness – in a way that lets take young business women an advantage of all female traits that they really have and all positive stereotypes about female traits that exists in business environment. 

This way participants will get a chance not only to strengthen their own competences but also to get the lay of the labor market in V4+ region and, along with the trainers of the Academy, to write and publish conclusions and recommendations for the employers on women’s role in business development. 

Who can participate? 

Last-year female students and graduates up to 27 y.o. in law, finance, health care, marketing, IT, energetic, psychology, with special consideration of STEM (science, technology, engineering, mathematics) faculties from universities in the Czech Republic, Poland, the Republic of Serbia, Slovakia and Hungary – 5 women from each partner country. 

How to practice brand-new skills after workshops? 

  • Each Young Business Women Leader will get an opportunity to test all she had learned, by internship adjusted to her individual profile of interests, competencies and professional aims.   

The project is realized by Lesław A. Paga Foundation in cooperation with:

contact: Aleksandra Rak (arak@paga.org.pl) 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from  International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 

Aplikuj do programu

Zostań partnerem