Forum Nowa Energia – II edycja

Forum Nowa Energia organizowane przez Fundację im. Lesława Pagi ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy najlepszymi studentami zrzeszonymi w studenckich kołach naukowych w całej Polsce, a największymi, strategicznymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Uczestnicy Forum Nowa Energia będą mogli przekonać się dlaczego to właśnie przedsiębiorstwa energetyczne są najlepszym miejscem do rozpoczęcia kariery przez najlepszych studentów w Polsce i jakie wyzwania stoją przed polską energetyką w perspektywie do 2050 roku. 

Na Forum Nowa Energia składa się debata pomiędzy największymi specjalistami z sektora energetycznego na temat “Rewolucja w energetyce – innowacyjność, obszary koncentracji oraz trendy na nowo kształtujące polską energetykę”, a także cztery ścieżki tematyczne, które są kluczowe dla zrozumienia wyzwań, jakie stoją przez polską energetyką:

Biznes – zajęcia i warsztaty dotyczyć będą m.in. nowego modelu handlu energią, konkurencyjności na rynku gazu i energii elektrycznej, a także inwestycji w polską energetykę.

Regulacje – zagadnienia poruszane w tej ścieżce tematycznej koncentrować się będą na otoczeniu regulacyjnym koncepcji unii energetycznej, handel uprawnieniami do emisji CO2, a także nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Technologie – w tej ścieżce tematycznej zagadnienia dotyczyć będą: mikrogeneracji, magazynowanie energii, innowacje w energetyce.

Innowacje – w ramach tej ścieżki zagadnienia dotyczyć będą m.in. Smart Gird i magicznych inteligentnych sieci, nowych technologii OZE, IT w energetyce. 

Aplikuj do programu

Zostań partnerem