Liderzy Ochrony Zdrowia – VI edycja

PROGRAM

Warsztat: Koncepcja stylów społecznych – Ewa Hereć-Olejnik

Warsztat: “Teraz to ja mogę Panu nogę podać.” Jak skutecznie dyskutować? – Mariusz Gutowski – Alumn LOZ III

Warsztat negocjacyjny: Podzielmy tort na nowo – Alumni LOZ

Rynek świadczeń i usług zdrowotnych w kontekście przemian systemowych w ochronie zdrowia po 1989 r. – Tomasz Kopiec

Ocena korzyści i ryzyka oraz opłacalność nowych technologii medycznych – Krzysztof Łanda, Piotr Przygodzki

Apteki ogólnodostępne jako specjalistyczne centra wiedzy i informacji o leku – dr Piotr Merks, Monika Osmolska-Wiśniewska

Innowacje w farmacji i medycynie: strategie w opracowywaniu nowych leków – dr hab. Paweł Zajdel

Sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych – dr Jacek Grabowski – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komunikacja z Pacjentem – dialog czy obowiązek proceduralny? – Jolanta Wołkowicz Górnośląskie Centrum Medyczne

Lek a suplement w aspekcie jakości i bezpieczeństwa Pacjenta – prof. Mirosława Krauze-Baranowska, Monika Bartwicka

Kierunki rozwoju innowacji technologicznych w diagnostyce i leczeniu (leki, wyroby medyczne) – Łukasz Pawełek

Struktura realizacji świadczeń zdrowotnych – Jarosław J. Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Prawne aspekty marketingu usług medycznych – warsztat – Anna Janas-Sanecka, Adrian Janus SCANMED

Prawa Pacjenta – dr Leszek Borkowski

Co decyduje o decyzji – czyli jaki wpływ ma pacjent na dostępność do nowoczesnych terapii? – Marta Andrzejczyk GSK

Perspektywa rozwoju opieki farmaceutycznej – Effiom Uman-Ntuk, Konrad Tuszyński

Wykorzystanie nowych technologii w monitorowaniu farmakoterapii (nowe postaci leków, samokontrola) – dr hab. Przemysław Dorożyński

Wpływ rewolucji cyfrowej na miejsce pacjenta w systemie ochrony zdrowia – Tomasz Staszelis Dyrektor ds. Cyfryzacji Polpharma

Lek roślinny jako element samoleczenia w polskim systemie opieki zdrowotnej – Jacek Przybylski Herbapol Wrocław

Komunikacja w obszarze nauka i biznes – Łukasz Hak Pfizer

Digitalcare – rozwiązania cyfrowe we współczesnej medycynie – Robert Zarański Gedeon Richter

RODO w medycynie – co powinniśmy wiedzieć o ochronie danych osobowych pacjenta w systemie ochrony zdrowia – Krzysztof Krzyżanowski Gedeon Richter

Finansowanie świadczeń zdrowotnych z perspektywy pacjentów – Natalia Łojko, Zuzanna Chromiec KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Oczekiwania pacjenta a rzeczywistość w nowoczesnej komunikacji dotyczącej leczenia – Szymon Chamuczyński ASSECO

Alokacja dodatkowych środków w budżecie na ochronę zdrowia – Paweł Handschuh, Iwona Pająk, Aleksander Zarzeka NOVARTIS

Koszty pośrednie jako składowa rzeczywistych kosztów choroby i niewykorzystane narzędzie ustalania priorytetów polityki zdrowotnej – Business Case  – Małgorzata Głasek, Anna Sójka, Adrian Misiewicz NOVARTIS

Globalny rynek biofarmaceutyczny. Badania kliniczne i ich wpływ na wartość spółek. – Krzysztof Kumala, Karol Kobyliński Dariusz Jacoszek Pharma Business Club

Dlaczego startupy odmienią ochronę zdrowia? – Dina Dąbrowska, Maciej Jakubczyk GdziePoLek.pl

Reklama dźwignią farmacji Aleksander Zarzeka, Bartłomiej Sasin – Alumni LOZ

Value-Based Procurement, Value-Based Healthcare – Grażyna Wenclewska, Dorota Olszewska, Adam Jagoda Medtronic

Serce czy rozum- o podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia. – Aleksandra Zawodnik AstraZeneca

Asertywność w życiu zawodowym- cecha charakteru czy zachowanie? – Katarzyna Łokaj AstraZeneca

“Fawelizacja” prawa w ochronie zdrowia  – mec. Dominika Chrabańska Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Wizyta w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

Uroczysty Finał VI edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia odbyła się 23 listopada 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych. W debacie “Alokacja dodatkowych środków w systemie ochrony zdrowia udział wzięli: 

Przemysław Benroth (Kierownik Działu Relacji Medycznych Herbapol Wrocław)
Szymon Chamuczyński (Dyrektor Departamentu Produktów Masowych Asseco)
Mec. Dominika Chrabańska (KONDRAT i Partnerzy)
Monika Czapska (Dyrektor ds. Polityki Zdrowotnej Boehringer Ingelheim)
Łukasz Hak (Head of Medical Oncology, Pfizer)
Adam Jagoda (General Manager Medtronic)
Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (KRK Legal)
Klaudia Rogowska (Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego)
Łukasz Wojczak (Dyrektor Działu Pulmunologia Novartis)

Debatę moderował: Bartosz Kwiatek – Dziennikarz Polsat News

Aplikuj do programu

Zostań partnerem