Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej

Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej to jedno z „najmłodszych dzieci” Fundacji, zakładające Działania w Regionie. Adresowany jest do uczniów i uczennic ostatnich klas szkół technicznych w Zamościu i Bełżycach, wchodzących na rynek pracy.

CELE

Głównym założeniem dla naszych działań jest podniesienie kompetencji społecznych wśród młodych osób, rozpoczynających życie zawodowe. Rolą Fundacji jest stworzenie przestrzeni do ćwiczenia wszystkich kompetencji, których brakuje młodym osobom, a które są cenione na rynku pracy oraz zachęcanie do podejmowania nowych ról, w tym także przywódczych i pracowniczych na jak najwcześniejszym etapie.

SZKOLENIA I DORADZTWO ZAWODOWE

  Realizujemy ofertę szkoleniową dla 20 uczennic z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu, zdobywających kompetencje w branży hotelarskiej oraz 18 uczniów i 2 uczennic z Technikum im. Jana Kopernika w Bełżycach poprzez szkolenia kompetencji miękkich, spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi, realizację inicjatyw społecznych na rzecz najbliższej okolicy pod okiem mentorek i mentorów, będących alumnami Fundacji.

JOB SHADOWING

Wsparciem w projekcie zostały objęte osoby, które uczęszczają do szkół średnich o profilu technicznym. W szkołach tych, nie jest kładziony nacisk na naukę tzw. kompetencji miękkich. Zarówno z badań Eurobarometru czy Instytutu Gallupa wynika, że zaledwie 16% młodzieży włącza się w inicjatywy społeczne (80% to K).

Badania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy wskazują na istotną rolę posiadania doświadczenia zawodowego w kontekście szans na znalezienie zatrudnienia. Młodzi ludzie, którzy kończą edukację często chcieliby jak najszybciej podjąć zatrudnienie. Bardzo często jest jednak to trudne i może trwać dłuższy okres. W przypadku respondentów LORP prawie co czwarty posiadał już pracę, gdy kończył szkołę i jest to najpopularniejsza kategoria odpowiedzi. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że dobrą strategią jest poszukiwanie pracy jeszcze w trakcie edukacji z zamiarem pozostania w niej na dłużej.  W ramach projektu LAZS będzie to możliwe dzięki Partnerom Strategicznym Projektu, których sylwetki przedstawimy już wkrótce!

Zadanie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

KONTAKT: email: paulina.paga@gmail.com , telefon: 607 094 104

Aplikuj do programu

Zostań partnerem