Kapituła Nagrody

Przewodniczący Kapituły :

Jacek Socha

Członkowie Kapituły:

Zofia Bielecka

Paweł Cymcyk

Marcin Dyl

Dariusz Greszta

Beata Jarosz

Dariusz Jarosz

Mirosław Kachniewski

Waldemar Markiewicz

Wojciech Nagel

Iwona Sroka

Beata Stelmach

Marek Szuszkiewicz

Aplikuj do programu

Zostań partnerem