Seniorzy 4.0

Program Seniorzy 4.0 ma na celu pomóc osobom po 65 roku życia w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości – pomóc w zidentyfikowaniu ze swoimi uczuciami dojrzałego człowieka, który łączy w sobie mądrość, ciekawość świata i radość i beztroskę.

Jako Fundacja chcemy przyczynić się do podniesienia stanu wiedzy Seniorów na temat wyzwań związanych ze światem nowych technologii, finansów osobistych i profilaktyki zdrowia – zwłaszcza w okresie pandemii, która jest dla Seniorów szczególnie trudnym czasem.


Misją tego programu jest przypomnienie, że wiek senioralny może dawać poczucie wspólnoty z innymi, niezależność, oparcie w sobie, radość i beztroskę.  

Do współpracy przy programie zaprosiliśmy Alumnów Fundacji – młodych ludzi, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą – ekspertów w dziedzinie finansów i ochrony zdrowia.

Program odbywa się w cyklu dwudniowych zjazdów, w pięciu ośrodkach na terenie Mazowsza od września do grudnia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  


Cele programu: 

  • pogłębienie wiedzy Seniorów na temat finansów osobistych i profilaktyki zdrowia,
  • rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych Seniorów, w celu budowania porozumienia międzypokoleniowego, 
  • zapoznanie Seniorów z nowymi technologiami w dziedzinie finansów i ochrony zdrowia.

“Poradnik dla Seniora”

To publikacja, w której Seniorzy znajdą ważne i aktualne informacje dotyczące profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa finansów osobistych. Treści tam zawarte tworzone są przez Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi – młodych ekspertów rynku finansowego, ubezpieczeń, dietetyki i medycyny, którzy dzielą się swoją wiedzą na poniższe tematy:

● Podstawowe badania obowiązkowe – profilaktyka w zasięgu naszej ręki
● Innowacyjne narzędzia medyczne dostępne dla pacjentów – telemedycyna
● Jak rozmawiać z farmaceutą? Jak prowadzić dziennik choroby?
● Dieta i zdrowy styl życia kluczem do dłuższego życia
● Suplementy diety i leki ziołowe – zdrowa alternatywa dla tradycyjnego leczenia?
● Profilaktyka depresji
● Profilaktyka chorób wieku geriatrycznego
● Świadome i mądre zadłużanie się
● Efektywne wydatkowanie pieniędzy (na zakupach)
● Możliwości uzyskania dodatkowego dochodu dla seniorów
● Produkty ubezpieczeniowe dla seniorów
● Jak inwestować z głową?
● Zarządzanie budżetem domowym
● skuteczne metody obrony przed wyłudzeniami pieniędzy w sieci i poza niąZadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Seniorzy 4.0

program międzypokoleniowy

E-mail: seniorzy@paga.org.pl

Aplikuj do programu

Zostań partnerem