Fundacja Lesława Pagi

Polecane Raporty

Dzielimy się wiedzą!

Interesują nas zarówno tematy w konkretnych branżach, z którymi współpracujemy, jak i tematy rozwojowe. Bliskie są nam edukacja i rozwój rynku pracy. Przyglądamy się debacie o zrównoważonym rozwoju i różnorodności na świecie. Chcemy się z Wami podzielić raportami, które przedstawiają badania w interesujących nas tematach.

Raport:

Top Disruptors in Healthcare 2022

Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest pierwszym i jedynym w Polsce przeglądem polskich startupów medycznych.  Powstał w celu ułatwienia nawiązania współpracy pomiędzy startupami a inwestorami oraz innymi klientami końcowymi, jak placówki medyczne, partnerzy oraz pacjenci.

Raport:

The net-zero transition - McKinsey&Company

“Ponad 10 000 lat ciągłego i coraz szybszego postępu doprowadziło cywilizację ludzką do punktu, w którym zagraża to warunkom, które umożliwiły ten postęp: stabilności klimatu na Ziemi. Fizyczne przejawy zmieniającego się klimatu są coraz bardziej widoczne na całym świecie, podobnie jak ich skutki społeczno-gospodarcze. Oba będą nadal rosły, najprawdopodobniej w sposób nieliniowy, dopóki świat nie przejdzie do gospodarki zerowej netto i o ile w międzyczasie nie dostosuje się do zmieniającego się klimatu. Nic więc dziwnego, że coraz więcej rządów i firm zobowiązuje się do przyspieszenia działań na rzecz klimatu.

Raport:

First Steps into the Labour Market 2021

Raport przedstawia plany I motywację przyszłych liderów biznesu z 19 europejskich krajów. Badanie przeprowadzone zostało pośród ponad 9 tysięcy młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, i daje nam nowy, ale też znajomy, obraz nowego pokolenia stawiającego pierwsze kroki na rynku pracy. Młodych ludzi stawiających czoło nowym technologiom i zakłóceniom gospodarczym w szybko zmieniającym się świecie. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Raport:

Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie

Ponad dwie trzecie pracujących Polek uważa, że pandemia spowalnia rozwój ich karier zawodowych. Pracodawcy mają powody do niepokoju. Nie tylko dlatego, że mogą stracić cenne talenty. Wskutek spadku zaangażowania kobiet, mogą również zaprzepaścić długofalowe przewagi, jakie zyskali dzięki różnorodności płci w miejscu pracy. To nie wszystko – ucierpieć może odporność ich biznesu na ciągłe zawirowania, które mogą być w najbliższych latach normą w gospodarce. Najbliższy rok jest kluczowy dla zapobieżenia tym konsekwencjom. Co zatem firmy mogą zrobić, by nie stracić potencjału, jaki wnoszą kobiety?

Raport:

Raport o obojętnieniu – Szlachetna Paczka 2021

Nagły zryw działań prospołecznych związany z początkiem pandemii COVID-19 już wygasł. W 2020 roku poand 40 % organizacji pozarządowych musiało zakończyć lub zlikwidować swoją działalność. Stajemy się jeszcze bardziej obojętni niż przed pandemią.

„Co będzie dalej? Czy uda nam się pokonać epidemię obojętności? Powrócić do normalności, choćby miała być
inna, niż dotąd ją sobie wyobrażaliśmy? Dobra wiadomość jest taka, że wciąż najwięcej zależy od nas. Po receptę na zobojętnienie nie musimy ustawiać się
w długiej kolejce do specjalisty. Bo to my jesteśmy specjalistami od tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość”

Raport:

The Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum 2020

Raport mapuje i przedstawia zawody jutra i kompetencje przyszłości, które pozwolą pracodawcom kreować długotrwałe strategie dla swoich pracowników i dla firm. Najważniejszym wyzwaniem dla pracodawców stanie się nie rozwój technologii, ale umiejętność przekwalifikowania pracowników i tworzenia stałych i stabilnych miejsc pracy. Wszystko w perspektywie do 2025 roku.

Raport:

Human Capital as an Asset: An Accounting Framework to Reset the Value of Talent in the New World of Work, World Economic Forum 2020

Pandemia i czasowe spowolnienie gospodarki pozwoli pracodawcom spojrzeć na talenty jako na kluczowe kompetencje pracownika, które mogą wpłynąć na stabilny rozwój firmy oraz na większą społeczność. Nowe otwarcie to możliwość dla liderów, aby ponownie przyjrzeli się temu, w jaki sposób stabilny rozwój mogą odczuć wszyscy interesariusze – organizacje powinny w związku z tym skupić się na bardziej holistycznym podejściu do inwestowania w kapitał ludzki.

Raport:

Edukacja przyszłości i kompetencje XXI wieku, cz. 1, Wydawnictwo Nowa Era, 2019

Raport przedstawia trzy kluczowe kompetencje w rozwoju edukacji do 2030 roku: tworzenie nowej wartości, rozwiązywanie dylematów i napięć, branie odpowiedzialności – według ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to właśnie te kompetencje pomogą młodym ludziom lepiej się rozwijać i podjąć wyzwanie walki o lepszą przyszłość dla wszystkich.

Raport:

Młodzi Polacy na rynku pracy w “nowej normalności”, PwC 2020:

Eksperci PwC przedstawiają oczekiwania pokolenia Z na temat rynku pracy w pandemicznej rzeczywistości. Badanie dotyczy wpływu pandemii na ich wybory. W pracy zebrano odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia, podejścia do pracy, stosunku do przełożonego. Badania przeprowadzono w kwietniu i maju 2020 roku – do ankiety zaproszono 1813 osób poniżej 25. roku życia. Wyniki ankiety przedstawiają między innymi silną potrzebę stabilnej pracy ze zrównoważonym podziałem na życie zawodowe i prywatne. Jakie jeszcze oczekiwania względem pracodawcy ma pokolenie Z? Zapraszamy do raportu.

Raport:

Future of work in Europe, McKinsey&Comapny, 2020:

McKinsey Global Institute przeprowadził globalną ankietę o przyszłości rynku pracy w Europie do 2030 roku. Pod lupę wzięte zostało ponad 1 000 lokalnych rynków pracy. Oczywisty wzrost rozwoju digitalizacji, rosnąca geograficzna koncentracja zatrudnienia, kurczący się rynek pracy – to główne czynniki zmian na rynku. Twórcy raportu przewidują, że postępująca automatyzacja i jej efekty długoterminowo mogą mieć dużo mniejsze znaczenie, niż przewidziano. Jednym z wyzwań na rynku pracy w Europie będzie zmniejszająca się liczebności siły roboczej. 

Raport:

Sustainable Development Outlook 2020, United Nation, Department of Economic and Social Affairs, 2020

Globalny rozwój ekonomiczny znacznie spowolnił w związku z COVID-19, powoli wzrasta ubóstwo – autorzy raportu odpowiadają na pytania o to, czy te dwa czynniki w znacznym stopniu wpłyną na realizację Globalnych Celów Zrównoważonego rozwoju i w jakim wymiarze. Założeniem jest, że wpływ efektów COVID-19 będzie uzależniony lokalnie, a zmiany nie będą permanentne, a także przekonanie, że konsekwencje globalnej pandemii mogą długofalowo pozytywnie wpłynąć na odporność ludzi i przetrwanie planety.