Program

Liderzy Ochrony Zdrowia – X edycja

Liderzy Ochrony Zdrowia X edycja – Jubileusz programu

Celem programu Liderzy Ochrony Zdrowia jest kształcenie profesjonalnie przygotowanej, otwartej na innowacje i wyzwania kadry managerskiej, która będzie zarządzać podmiotami i instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.

Program składa się z wykładów i warsztatów prowadzonych przez liderów sektora medycznego. Podczas nich uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę o specyfice i sposobie działania branży, rozwiązują biznesowe case’y i dyskutują z ekspertami na temat kierunków, w jakich powinien rozwijać się rynek zdrowia.

Partnerem Strategicznym programu jest firma

PRZYSZŁOŚĆ - ZRÓBMY TO RAZEM!

Polski system ochrony zdrowia od lat nie wypada najlepiej w międzynarodowych rankingach. Także w opinii pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych jego stan nie jest zadowalający. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając wyzwania demograficzne przed jakimi stoi nasze społeczeństwo pewnym jest, że potrzebne jest zainicjowanie debaty  społecznej, której celem powinno być zredefiniowanie sposobu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w naszym  kraju. Czy mamy jeszcze czas aby czekać z reformami? Czy brak odważnych decyzji nie przełoży się na dalsze  zmniejszanie efektywności systemu, a tym samym nie ograniczy dostępu do leczenia pacjentom? Czas zmian nadszedł właśnie dziś!

Jubileuszowa – 10. edycja programu edukacyjnego Liderzy Ochrony Zdrowia to dobry moment na podsumowanie zmian do jakich dochodziło w ostatnich latach w ochronie zdrowia. Osoby biorące udział w programie wraz z  wiodącymi ekspertami systemowymi, podczas cyklu specjalnie przygotowanych warsztatów i wykładów, zastanowią  się nad tym co w ostatnich latach zakończyło się sukcesem a co porażką. X edycja nie będzie wyłącznie opierać się na analizie przeszłości. Uczestnicy, jako liderzy jutra, spróbują również zidentyfikować obszary, które wymagają pilnej  poprawy, i jednocześnie podejmą próbę zaproponowania strategii i celów do osiągnięcia na najbliższe lata.

Celem programu jest uświadomienie uczestnikom, że każda zmiana musi nieść za sobą poprawę jakości i służyć dobru pacjenta. Efektem wspólnej pracy uczestników będzie stworzenie dekalogu koniecznych do wprowadzenia zmian.

Prowadzone przez ekspertów zajęcia będą dotyczyły pięciu modułów tematycznych:

 • Zmiany systemowe
 • Zmiany społeczne
 • Zmiany technologiczne
 • Rewolucja branży farmaceutycznej
 • Kompetencje lidera jutra w ochronie zdrowia

Formuła programu

Liderzy Ochrony Zdrowia to intensywny kurs wiedzy o obszarze ochrony zdrowia skierowany do osób, które chcą doskonalić swój potencjał liderski, uczyć się od najlepszych specjalistów i praktyków na rynku, poznać swoich rówieśników o podobnych zainteresowaniach, a także stać się częścią wyjątkowej społeczności Alumnów Fundacji. W ramach programu oferujemy:

 • warsztaty prowadzone przez specjalistów i ekspertów z obszaru ochrony zdrowia, nowych technologii oraz umiejętności miękkich. Podczas nich Uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną o sposobie działania sektora zdrowotnego.

 • spotkania leadership, czyli nieoficjalne i półformalne spotkania z najciekawszymi osobistościami sektora zdrowia, liderami biznesu, a także z Alumnami programu.

 • case study, na którym oparty jest program, łączące w sobie zagadnienia z obszaru medycznego, zarządzania ochroną zdrowia, prawa, finansów, ekonomii.

 • finał programu, podczas którego Uczestnicy mają możliwość prezentacji zaprojektowanych rozwiązań case’ów przed panelem ekspertów złożonym z przedstawicieli firm partnerskich.

 • płatne staże będące zwieńczeniem Projektu.

Jak zostać Uczestnikiem programu?

 1. Sprawdź w harmonogramie, czy obecnie trwa nabór do danej edycji programu
 2. Rekrutacja do programu składa się z III etapów:
  1. I etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w podanych przez Fundację terminach
  2. II etap: Rozwiąż test wiedzy sprawdzający umiejętność myślenia pod presją czasu!
  3. III etap: Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Do programu może zakwalifikować się maksymalnie 30 najlepszych kandydatów!

Kogo szukamy?

 • studentów i absolwentów kierunków: dziennikarstwo, marketing medyczny, zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, pielęgniarstwo, farmacja, fizjoterapia, biotechnologia, diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, zdrowie publiczne, dietetyka, psychologia, socjologia, terapia zajęciowa i innych kierunków związanych z sektorem zdrowia;
 • studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy najpóźniej w dniu aplikowania rozpoczęli II rok studiów i nie ukończyli 27. roku życia;
 • pracowników naukowych specjalizujących się w dziedzinach, z których wiedza i technologie mają wpływ na branżę medyczną;
 • osób, które planują związać swoją karierę zawodową z sektorem ochrony zdrowia i są zmotywowane, aby aktywnie uczestniczyć w związanych z tym przemianach i wyzwaniach;
 • osób, które realizując swoje cele zawodowe, działają na rzecz dobra wspólnego;
 • osób, które są gotowe wziąć wspólną odpowiedzialność za przyszłość kolejnego pokolenia;

Harmonogram

 • marzec – maj 2022 – ogólnopolska promocja programu
 • 17 kwietnia – 3 lipca 2023r., godz. 10:00.– otwarcie formularza zgłoszeniowego (I etap rekrutacji)
 • 14 lipca 2023 – wyniki I etapu rekrutacji
 • 18 – 28 lipca 2023 – test wiedzy i rozmowy rekrutacyjne (II i III etap rekrutacji)
 • 30 lipca 2023 – wyniki III etapu rekrutacji – wyłonienie finałowej grupy Uczestników
 • 8 września – 7 listopada 2023 – zajęcia
 • 23 listopada 2023 – finał  na żywo w Warszawie

Terminy zajęć*:

 • 08.09, godz. 9.00 – 17.30 – zajęcia stacjonarne
 • 09.09 – 10.09, godz. 9.00 – 18.30 – zajęcia stacjonarne
 • 23.09, godz. 9.00 – 18.30 – zajęcia zdalne
 • 24.09, godz. 9.00 – 17.00 – zajęcia zdalne
 • 3.10, godz. 17.30 – 21.00 – zajęcia zdalne
 • 14.10 – 15.10, godz. 9.00 – 18.30– zajęcia zdalne
 • 24.10, godz. 17.00 – 21.00 – zajęcia zdalne
 • 28.10 – 29.10, godz. 9.00 – 18.30 – zajęcia stacjonarne

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej. Część spotkań zostanie zrealizowana zdalnie, część stacjonarnie w Warszawie.

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu na całkowicie zdalny, w sytuacji, w której prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie niebezpieczne, czy też gdy zostaną wprowadzone obostrzenia dot. organizacji szkoleń.

Dlaczego warto wziąć udział w programie Liderzy Ochrony Zdrowia?

 • Poznasz sektor ochrony zdrowia w Polsce przez pryzmat liderów rynku, z którymi jako uczestnik będziesz analizować najciekawsze zagadnienia branży, szukać praktycznych rozwiązań na aktualne problemy i ćwiczyć ich wdrażanie na konkretnych case’ach przygotowanych przez firmy partnerskie.
 • Zdobędziesz szansę na płatny staż lub pracę na pozycji juniora w firmach partnerskich związanych z sektorem ochrony zdrowia.
 • Poszerzysz perspektywę na rozwój Twojej ścieżki kariery.
 • Poznasz ludzi równie ambitnych, jak Ty i dołączysz do wyjątkowej społeczności Fundacji im. Lesława A. Pagi – będziesz mógł zaangażować się w organizację kolejnych edycji LOZ oraz w wiele innych działań Fundacji w różnych obszarach.
 • Spędzisz intensywnie trzy miesiące integrując się z Uczestnikami i Alumnami Fundacji, dzięki czemu nawiążesz relacje i przyjaźnie, które przetrwają na długie lata.

PATRONATY HONOROWE

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER ZŁOTY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Zdjęcia z poprzednich edycji

Koordynator Programu:
Angelika Jasińska

E-mail:
ajasinska@paga.org.pl