ikona-menu2

O FUNDACJI

KIM JESTEŚMY

Naszą misją od ponad 20 lat jest bycie platformą kształtującą oraz łączącą pokolenia liderów, którzy swoimi działaniami, pasją oraz wartościami budują lepsze jutro.

​W centrum naszych działań są wyjątkowe, młode talenty – przyszli liderzy jutra. Wierzymy, że to właśnie oni będą kształtować polską gospodarkę, dlatego wspieramy ich w rozwoju kariery zawodowej, dając możliwość zdobycia doświadczenia w najlepszych firmach na rynku. Wspieramy ich także w długoterminowym rozwoju kompetencji liderskich oraz budowie silnego i szerokiego networku.

Fundację założyła Ewa Paga, żona Lesława Pagi, która wraz z córką Pauliną bierze aktywny udział w wypełnianiu misji Fundacji.

FUNDACJA W LICZBACH

> 0
LAT DZIAŁANIA
FUNDACJI
> 0
PARTNERÓW
> 0
ALUMNÓW
WSZYSTKICH PROGRAMÓW
0
EDYCJI ALRK
0
EDYCJI
AE
0
EDYCJI
LOZ
0
LIDERSKICH PROGRAMÓW

POZNAJ NASZEGO PATRONA

Lesław Andrzej Paga (1954 – 2003) był specjalistą w dziedzinie makroekonomii, przekształceń własnościowych i rynku kapitałowego. Współtwórca ustaw i innych aktów prawnych dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Specjalizował się w problematyce zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji i strategii. Kierował projektami dotyczącymi strategicznej oceny firm, zarządzania poprzez wartość, relacji inwestorskich oraz dochodzeń w sprawach nadużyć gospodarczych.

Jeden z nielicznych polskich menedżerów, który objął regionalną funkcję zarządczą w międzynarodowej firmie.

FUNDATORKI

EWA PAGA

PAULINA PAGA

PARTNER STRATEGICZNY

TDJ Foundation skupia się na wspieraniu dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym. Tworzy i realizuje projekty edukacyjno-rozwojowe dla młodych osób, jest organem prowadzącym Instytut Educare, który wspiera kadrę pedagogiczną, a także fundatorem Campusu Bemke – wyjątkowego miejsca edukacji i rozwoju, powstającego na południu Polski.

W swoich projektach rocznie wspiera do 400 dzieci i młodzieży, 1400 nauczycieli, 300 uczniów w szkole i 90 dzieci w przedszkolach.

Strategia
Fundacji
Pagi

MISJA

Chcemy być miejscem, które poprzez realizację programów, wsparcie rozwoju osobistego oraz szeroki Network Alumnów dodaje skrzydeł młodym talentom.​

misja_down1
Chcemy mieć pozytywny wpływ na rozwój kompetencji i kształtowanie etycznych postaw młodych talentów na początku i w trakcie ich drogi zawodowej.
misja_down1

Uważamy, że tylko współpraca pomiędzy kluczowymi osobami w najważniejszych sektorach polskiej gospodarki może ją zmieniać na lepsze i chcemy być hubem, który ją umożliwia.​

misja_down1

„Jesteśmy platformą kształtującą oraz łączącą pokolenia liderów,
którzy swoimi działaniami, pasją oraz wartościami budują lepsze jutro

misja_up

Chcemy by naszą społeczność tworzyły osoby, których zaangażowanie, realizowane projekty i podejmowane wyzwania będą inspiracją dla innych.​

misja_up

Wierzymy, że liderzy jutra są w stanie wzajemnie się wspierając realizować innowacyjne projekty i zmieniać świat na lepsze, co jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki.​

NASZE WARTOŚCI

Tworzymy społeczność, która:

WIARYGODNOŚĆ

Wywiązuje się ze swoich zobowiązań

Kieruje się zasadami fair play

Nigdy nie zamiata nic pod dywan

Działa zawsze w najlepszym interesie społeczności Fundacji

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wymaga od siebie inicjatywy

Działa z pełnym zaangażowaniem, dając z siebie zawsze 100%

Podejmuje odważne i przemyślane decyzje

Bierze pełną odpowiedzialność za swoje decyzje

PROAKTYWNOŚĆ

Wierzy i realizuje
misję Fundacji

Ma realny wpływ na działania

Ma pozytywne i proaktywne nastawienie oraz wierzy w sukces tego, co robi

Koncentruje się na przyszłości i przekazywaniu dalej

OTWARTOŚĆ

Komunikuje się otwarcie i szczerze

Szanuje różnorodność poglądów

Jest otwarta na zmianę i innowacje

Rozmawia o popełnianych błędach i się na nich uczy

WSPÓŁPRACA

Darzy się zaufaniem i wzajemnie się wspiera

Słucha i uczy się odinnych oraz od siebienawzajem

Docenia wsparcie, działania oraz zaangażowanie innych i odwzajemnia się tym samym

Cieszy się z sukcesów członków społeczności Fundacji

STRATEGIA

PAGA FACTOR

Budujemy społeczność, która działa zawsze z ponadprzeciętnym zaangażowaniem, w oparciu o wartości Fundacji, inspirując i motywując do działania innych.

PROFESJONALIZM I UNIKALNE DOŚWIADCZENIE

Społeczność Fundacji to osoby odznaczające się najwyższym profesjonalizmem w każdym działaniu, a my wspieramy je w rozwoju i zdobywaniu unikalnego doświadczenia zawodowego.

NON PROFIT +

Jesteśmy wiarygodnym partnerem, mającym zawsze stabilną sytuację finansową, a pozyskane finansowanie przeznaczamy na realizację i rozwój programów dla naszych beneficjentów.

TRWAŁE RELACJE

Tworzymy razem silną społeczność, która wzajemnie się wspiera i buduje trwałe relacje zawodowe.

DŁUGOTERMINOWE WSPARCIE ZAWODOWE

Wspieramy naszych Alumnów na przestrzeni lat w rozwoju zawodowym oraz budowie kompetencji miękkich i przywódczych.

NAJLEPSZE PROGRAMY

Realizując programy współpracujemy tylko z najlepszymi partnerami i najzdolniejszymi studentami, oferując im wyjątkowe programy w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki.

DO POBRANIA

PAULINA PAGA