ikona-menu2

SZKOLNA
INTERNETOWA
GRA GIEŁDOWA

sigg_PAGE-min

UCZNIOWIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

SIGG22_Black

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to projekt edukacyjny, który powstał, by zainteresować uczniów szkół średnich i podstawowych zasadami funkcjonowania rynku kapitałowego i giełdą, a przede wszystkim możliwościami w zakresie inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

SIGG składa się z dwóch części:

  • inwestycyjnej – polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe przez zespoły (w drugim etapie),
  • edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Fundacja Pagi jest partnerem strategicznym SIGG.

PRZEBIEG GRY

GRA TESTOWA

Każdy zespół testuje platformę GPWtr@der.

ETAP 1

Każdy zespół ma do dyspozycji wirtualne środki w wysokości 20 000 zł na inwestycje w akcje i ETF-y.

ETAP 2

Każdy zespół ma do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł na inwestycje w kontrakty terminowe notowane na GPW.

DOGRYWKA

Zespoły w dogrywce mają do dyspozycji wirtualne środki w wysokości 10 000 zł na inwestycje w akcje oraz ETF-y.

FINAŁ

Dziesięć najlepszych zespołów z rankingu I i II etapu oraz 6 najlepszych zespołów wyłonionych w czasie dogrywki zostanie zakwalifikowanych do finału.

HARMONOGRAM

2 PAŹDZIERNIKA – 3 LISTOPADA 2023

Rejestracja

6 – 10 LISTOPADA 2023

Gra testowa

6 LISTOPADA - 12 STYCZNIA 2024

Aktywność w części edukacyjnej SIGG

13 LISTOPADA - 12 STYCZNIA 2024

Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach

26 LUTEGO - 29 MARCA 2024

Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych

8 – 12 KWIETNIA 2024

Dogrywka dla najlepszych zespołów w województwach

25 KWIETNIA 2024

Finał SIGG w Sali Notowań GPW

ROZGRYWKA
DLA NAUCZYCIELI – OPIEKUNÓW

Po raz kolejny także nauczyciele mają możliwość poznania platformy SIGG oraz sprawdzenia się w inwestowaniu. Zaplanowano dla nich odrębny konkurs umożliwiający indywidualne inwestowanie w I i II etapie SIGG oraz specjalne nagrody dla zwycięzców.