ikona-menu2

LUDZIE
FUNDACJI

ZESPÓŁ

MARTA PŁOWIEC

CEO

WOJCIECH ZAJĄC

Członek Zarządu
ds. Finansowych

EWA PAGA

Doradczyni Zarządu

ANGELIKA JASIŃSKA

Dyrektorka Operacyjna

ANGELIKA IWANICKA

Project Managerka

PAULINA PAGA

Project Managerka

TOMASZ KACZMARCZYK

Manager

IZABELLA KOWALSKA-ŚLUSARZ

Senior Marketing Manager

MILENA
MARCULA

Senior Project
Manager

RADA FUNDACJI

Fundacja od początku istnienia działa zgodnie z zasadą przejrzystości organizacji pozarządowej. Rada jest powoływana co trzy lata i pełni funkcje nadzorcze i doradcze w stosunku do Zarządu i działalności.

EWA PAGA

Przewodnicząca Rady

PAULINA PAGA

Członkini Rady

MAGDA
ZAJĄCZKOWSKA-EJSYMONT

Członkini Rady

MARCIN ZACHOWICZ

Członek Rady

OLIWIA KWIATKOWSKA

Członkini Rady

MICHAŁ CISZEK

Członek Rady

ADVISORY BOARD

Jesteśmy Fundacją edukacyjną, dlatego też uczymy się od najlepszych! Do organu doradczego – Advisory Board – zapraszamy liderów rynku, którzy wierzą w misję fundacji, posiadają też wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów, które pomagają zespołowi budować nowe strategiczne rozwiązania i rozwijać naszą działalność!

Advisory Board to powołany mocą decyzji Zarządu organ doradczy na poziomie eksperckim, do którego zgodziły się wejść osoby reprezentujące najważniejsze dla nas obszary biznesowe.

MARCIN PETRYKOWSKI

Przewodniczący Advisory Board,
Prezes Zarządu
Atende S.A.

HUBERT BOJDO

Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ

JOANNA ERDMAN

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

ADAM JAGODA

Dyrektor Generalny Medtronic Poland

TOMASZ KORAB

Prezes Zarządu EQUES Investment TFI SA

EWA OGRYCZAK

Wiceprezes Zarządu MCI Capital ASI S.A

JACEK POŚWIATA

Partner Zarządzający Bain & Company Polska/CEE

IWONA SIERŻĘGA

Członkini Zarządu
Polenergia S.A.

ZBIGNIEW WÓJTOWICZ

Prezes Investors TFI

KOMITET ALUMNÓW

Do Komitetu Alumnów należą osoby najbardziej zaangażowane w rozwój programów oraz naszej społeczności.

Co roku wspólnie wyznaczamy kluczowe zadania Komitetu, a w 2024 roku będzie do nich należało wsparcie:

w realizacji strategii rozwoju i integracji społeczności Alumnów,

w organizacji Alumni Leadership Academy,

wsparcie Alumnów Mentorów i Ambasadorów w ich działaniach,

w uruchomieniu nowego oraz udoskonaleniu istniejących programów.

ŻANETA PRZYBYLSKA

Alumnka I edycji projektu Indeks Start2Star

ROBERT FLORCZYKOWSKI

Alumn VIII edycji ALRK i I edycji Akademii Energii

MARIUSZ GUTOWSKI

Alumn III edycji LOZ i Akademii Analiz i Mediów

MACIEJ JANOWSKI

Alumn II edycji Akademii Energii

MARLENA JARZĘBOWSKA

Alumnka I edycji Akademii Energii

KUBA LANG

Przewodniczący, Alumn VIII edycji Akademii Liderów ALRK

ALEKSANDRA STANIAK

Przewodnicząca, Alumnka II edycja Liderów Ochrony Zdrowia

MAŁGORZATA PONIKOWSKA

Alumnka V edycji Liderów Ochrony Zdrowia, I edycji Akademii Liderek Biznesu oraz II edycji Young Innovators

TOMASZ ŻOŁYNIAK

Alumn I edycji Akademii Energii

ALUMNI MENTORZY

Grupa zaangażowanych Alumnów, którzy wolontariacko wspierają działania Fundacji oraz naszą społeczność.

Ich wsparcie objawia się na wielu płaszczyznach:

Wsparcie w rekrutacji: Alumni Mentorzy aktywnie uczestniczą w procesie rekrutacji do kolejnych edycji Programów, pomagając wyłonić najbardziej zaangażowanych i zdolnych kandydatów.

Ewaluacja Programów: Co roku przeprowadzają ewaluację programów, identyfikując najlepsze praktyki i rekomendując ewentualne zmiany.

Wsparcie zawodowe: Pomagają innym Alumnom w rozwoju zawodowym, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w ramach wybranych obszarów tematycznych.

Dostarczanie treści: Współtworzą wartościowy content dla społeczności Fundacji, wzbogacając ją o nowe perspektywy i wiedzę.

Historie sukcesu: Poprzez wywiady, filmy i wypowiedzi dzielą się swoimi doświadczeniami, inspirując innych do działania i pokazując, jakie możliwości daje współpraca z Fundacją.

Organizacja warsztatów: Aktywnie uczestniczą w organizacji warsztatów w ramach Paga Leadership Academy oraz szkoleń w ramach poszczególnych programów, dzięki czemu społeczność ma dostęp do najnowszej wiedzy i umiejętności.

Wsparcie kompetencyjne: Wspierają Fundację w wybranych obszarach, dzięki czemu organizacja może rozwijać się w jeszcze bardziej specjalistycznych dziedzinach.

Program „Buddy”: Pomagają nowym członkom społeczności w pierwszych krokach w Fundacji, służąc radą i wsparciem.

KINGA BOŁTUĆ

Marketing Director at PolCard from Fiserv, Alumnka ALRK

MAGDA PORZEŻYŃSKA

Partner at Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy

KAMIL GEMRA

Adiunkt SGH Warsaw School of Economics, Alumn ALRK

KAROL WOLAŃSKI

Business Development Manager, Next Kraftwerke, Alumn AE

JAKUB FREJLICH

Director, Strategic Consulting, Alumn ALRK

ANGELIKA KRAWCZYK

Mergers & Aqusitions Manager EY

WOJCIECH ŚWIERCZ

Partner at Arthur D. Little, Alumn ALRK

RAFAŁ KLUZIAK

Partner at DLA Piper, Alumn ALRK

SEBASTIAN WIECZOREK

CFO at Reikon Games, Alumn ALRK

MATEUSZ SUMARA

Investment Director w TDJ Venture,
Alumn ALRK

PAWEŁ JACEL

Partner/ Head of PrivateEquity at CVI,
Alumn ALRK

MONIKA WOLNY

Business Development Manager, RWE

MICHAŁ PŁOTNICKI

Partner at EY, M&A Leader, Alumn ALRK

MATEUSZ CZECH

Alumn ALRK

MATEUSZ CZEREPAK

Analityk Inwestycyjny, Alumn ALRK

DAMIAN GIL

CFO at Talkin’ Things

BARTOSZ MAJEWSKI

Co-founder & CEO
Menlo electric

MONIKA WARĘŻAK
Senior Territory Manager,
 Uber Eats

MAŁGORZATA
OLESZCZUK
Member of The Supervisory Board, Polskie Elektrownie Jądrowe

KAJA
JEDLIŃSKA

Kierownik Zespołu,
Grupa Tauron

ARTUR FORMA

Współwłaściciel,
PERRO

NATALIA ANDRZEJEWSKA

Konsultant,
Bain & Company

SZYMON BRODZIAK

VC,
s16vc

ROKSANA
KAŁUŻNA-BAŁAZY

Asseciate, White & Case LLP

DARIA
ŻURAW

Lekarz stażysta,
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM

Alumni Jędrzej Wójcik

JĘDRZEJ WÓJCIK

Starszy Analityk,
Forum Energii

ALBERT KULAWIAK

Starszy specjalista
ds. analiz branżowych,
BGK

Agnieszka Matłoka

AGNIESZKA MATŁOKA

Strategy & Partnerships Director
- ESG & Social Impact,
IRCenter.com

Paulina Kucharczyk

PAULINA KUCHARCZYK

Inżynier Energetyki
Grupa Polenergia

Maciej Wójcik-Templer, Alumn Akademii Liderów Energii

MACIEJ WÓJCIK-TEMPLER

Director of the Department of Nuclear Energy, KGHM Polska Miedź

JOANNA DERLIKIEWICZ

Prawnik,
DWF

ALUMNI AMBASADORZY

To osoby, które wolontariacko pomagają Fundacji w zwiększaniu skali jej wpływu i w budowaniu silnej społeczności.

Do ich zadań należą m.in.:

Dotarcie do studentów: Aktywnie pomagają Fundacji w nawiązywaniu kontaktów ze studentami najlepszych wyższych uczelni, promując wartość programów i możliwości, jakie oferuje Fundacja.

Wsparcie w budowaniu partnerstw: Dzięki swoim kontaktom i sieci relacji, Ambasadorzy wspierają Fundację w nawiązywaniu współpracy z najlepszymi Partnerami, co przekłada się na jeszcze większy rozwój i możliwości dla całej społeczności.

Promocja Fundacji: Przez wywiady, filmy i wypowiedzi, Ambasadorzy dzielą się swoimi doświadczeniami z Programów i Fundacji, promując jej misję i wartości wśród szerszej publiczności.

ALEKSANDER WRÓBLEWSKI

Szkoła Główna Handlowa

MATEUSZ BADURA

Szkoła Główna Handlowa

RENE HANAK

Szkoła Główna Handlowa

MICHAŁ SOKÓŁ

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

WIKTOR SZAŁWIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Alumni Kamil Kępka

KAMIL KĘPKA

Szkoła Główna Handlowa

ARTUR TYŃSKI

Uniwersytet Śląski

PATRYCJA ZUBIEŃ

AGH w Krakowie