Co Robimy

Nagroda Lesława A. Pagi

Skuteczni w działaniu

Ideą Nagrody jest pokazanie roli, jaką odgrywają w polskiej gospodarce wizjonerzy biznesu — ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w swej pracy.

Nagroda Lesława A. Pagi jest wyróżnieniem honorowym, stanowiącym formę upamiętnienia osoby i dzieła Patrona Lesława A. Pagi, którego dorobek zawodowy i publiczny stanowi dla wielu punkt odniesienia.

Nagroda jest przyznawana raz w roku przedsiębiorcom, działaczom gospodarczym i publicznym lub instytucjom – dynamicznym, skutecznym w działaniu, rzetelnym, reprezentującym najwyższe standardy etyczne ​i zawodowe.

Laureaci Nagrody Lesława A. Pagi

Jakub Papierski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i bankowym.

Doświadczenie zawodowe w latach 90-tych obejmuje pracę w bankach inwestycyjnych i firmach doradczych m.in. w Creditanstalt Investment Bank i Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research, gdzie zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao S.A. jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, gdzie nadzorował bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 roku objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., największego wówczas domu maklerskiego w Polsce. Od września 2006 roku pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska S.A., a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2005-2009 był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi. Członek Rady Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Zasiadał w licznych radach nadzorczych, obecnie w PKO BP BANKOWY PTE S.A., PKO TFI S.A. oraz KREDOBANK S.A

Od 2010 roku Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, odpowiedzialny za bankowość inwestycyjną i korporacyjną, w tym dom maklerski (czterokrotnie wyróżniony jako Broker Roku przez GPW). Uczestnik największych transakcji IPO na GPW w tym niedawnych Allegro, Pepco, Shoper. Odpowiedzialny także za skarb i inwestycje własne banku w tym m.in. za przejęcie Nordea Bank Polska, Raiffeisen Leasing oraz PCM/Masterlease.

Joanna Kępczyńska

Członek Zarządu w innogy Polska S.A. odpowiedzialnym za Finanse. Na początku swojej kariery zawodowej pracowała na rynku finansowym, począwszy od specjalisty ds. rynku terminowego (Warszawska Giełda Towarowa), następnie maklera papierów wartościowych (Wood and Company, Credit Suisse First Boston) oraz menedżera projektów strategicznych (DM BZWBK). W Grupie innogy (wcześniej RWE) pracuje od 2004 roku, piastując początkowo szereg stanowisk menedżerskich w spółkach innogy w Polsce (Finanse, Zakupy Energii, Kontroling i Zarządzanie Ryzykiem). Od 2013 roku kontynuowała swoją karierę w spółkach innogy w Niemczech. W RWE Generation kierowała działem Asset Controlling i była odpowiedzialna za kontroling elektrowni jądrowych, węglowych oraz kopalni w trzech krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. W 2014 roku objęła kierownictwo działu kontrolingu w energetycznej spółce sprzedażowej RWE Vertrieb z siedzibą w Dortmundzie. 

Joanna Kępczyńska jest absolwentką SGH kierunku Bankowość i Finanse, MBA na Politechnice Warszawskiej/London School of Economics. Studiowała również w Niemczech na Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Joanna Solska

Dziennikarka i publicystka, jest absolwentką polonistyki. Pisała dla “Sztandaru Młodych”, a na początku lat 80. podjęła współpracę z “Polityką”, z którą związana jest do teraz. Od lat komentatorka Radia TOK FM, a od roku 2012 – gospodyni czwartkowego Salonu Radia TOK FM w autorskim programie

 “Teraz Solska!”. W swojej pracy zajmuje się ekonomią i polityką. Pisze i mówi ludzkim językiem o sprawach trudnych – takich jak tajniki gospodarki czy skomplikowane relacje w służbie zdrowia. Laureatka wielu znaczących nagród, m.in. Nagrody Eugeniusza Kwiatkowskiego, Dariusza Fikusa, Pryzmat i Grand Press za najlepsze teksty ekonomiczne.

Zbigniew Jagiełło

Polski menedżer, Prezes Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, członek Rady Związku Banków Polskich. W czasach PRL działacz Solidarności Walczącej. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Herbert Wirth

Polski inżynier, geolog, menedżer, profesor nauk inżynieryjno-technicznych, były prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. W latach 1981–1991 pracował w Przedsiębiorstwie Geologicznym we Wrocławiu. Między 1992 a 1998 był zatrudniony w firmach zajmujących się analizami geologicznymi. Z KGHM zawodowo związany jest od 1998, gdy zaczął pracę w Centrum Badawczo-Projektowym Miedzi „Cuprum”. W 2009 został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki akcyjnej KGHM Polska Miedź. Został również przewodniczącym rady nadzorczej Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM Cuprum Sp. z o.o., a także przewodniczącym rady dyrektorów KGHM International. Prezesem zarządu KGHM Polskiej Miedzi był do 2016. Objął stanowisko profesora na Politechnice Wrocławskiej. Jest współtwórcą think tanku Poland Go Global. Członek prezydium Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Jacek Siwicki

W okresie transformacji ustrojowej, w 1991 r., pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, odpowiedzialnego za oferty publiczne i transakcje z inwestorami zagranicznymi, a następnie w roku 1992 był doradcą International Finance Corporation do spraw prywatyzacji w Rosji i na Ukrainie. W firmie Enterprise Investors, w której pracuje od 1992 roku, zrealizował szereg inwestycji bezpośrednich, w tym: Komfort, LPP, Stomil Sanok, W. Kruk i Zelmer. Był aktywnie zaangażowany we wprowadzenie na warszawską giełdę blisko 30 spółek przodujących w ładzie korporacyjnym.

Marek Belka

Polski ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych. Dwukrotny wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów: w 1997 w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001–2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004–2005 prezes Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, stojący na czele dwóch gabinetów. W 2005 minister sportu w swoim drugim rządzie. W latach 2010–2016 prezes Narodowego Banku Polskiego. Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (od 2019).

Zygmunt Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat. Założyciel i główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu. Prezes Zarządu Polkomtel SA, a także członek rad nadzorczych firm w sektorze finansów i bankowości, ubezpieczeń, nieruchomości, energetyki i sportu.

Grzegorz Domański

Polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa handlowego, radca prawny. Od 1997 r. wspólnik kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka. Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych w latach 1990-1995, a w latach 1998-2000 doradca i członek Gabinetu Politycznego Wicepremiera Leszka Balcerowicza. Uczestniczył w projektach prywatyzacyjnych prowadzonych przez Bank Światowy i EBOR na Białorusi i Ukrainie. Pierwszy i wieloletni Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był również pierwszym indywidualnym i honorowym członkiem GPW. Współautor projektów ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem  kapitału zagranicznego, o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Był też współautorem regulaminów i wewnętrznych regulacji giełdowych, a także zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Janusz Lewandowski

Janusz Lewandowski to polski ekonomista i polityk. Był posłem na Sejm I, III i IV kadencji, w 1991 i od 1992 do 1993 r. był ministrem przekształceń własnościowych. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 1980–1989 był doradcą ekonomicznym „Solidarności”, a w 1988 współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W okresie od kwietnia 2003 do kwietnia 2004 był obserwatorem przy Parlamencie Europejskim, przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego. W 2009 został nominowany przez rząd na polskiego komisarza europejskiego ds. programowania finansowego i budżetu, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów w gabinecie Ewy Kopacz.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książki o sławnych politykach, a także artykułów i felietonów do gazet i czasopism. Jako pierwszy w 1993 zdobył nagrodę „Giganta” przyznawaną przez poznański oddział Gazety Wyborczej, w 1993 otrzymał Nagrodę Kisiela.

Józef Wancer

Polski bankowiec, absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 r. do 2013 r. pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 r. do 2013 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku. Od września 2013 r. związany z Bankiem BGŻ, gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu. Od 30 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. był prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Igor Chalupec

Polski finansista i ekonomista, były Prezes PKN ORLEN, wiceminister finansów (2003–2004), i makler giełdowy. Założyciel i właściciel ICENTIS Capital sp. z o.o. W latach 1995–2003 był członkiem zarządu Banku Pekao SA, Od 2013 prezes zarządu RUCH S.A. – lidera małego formatu sprzedaży detalicznej w Polsce, dynamicznie rozwijającego się operatora kurierskiego i logistycznego oraz drugiego pod względem udziału na rynku polskim dystrybutora prasy. 9 października 2018 złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu na mocy umowy z Alior Bankiem o współpracy przy restrukturyzacji RUCH S.A. Członek rad nadzorczych Banku Handlowego w Warszawie (Citigroup – od 2009) oraz Budimex (od 2009). W przeszłości m.in. wieloletni członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995–2003).

Leszek Balcerowicz

Polityk i ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej, doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych. Jest autorem reform gospodarczych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu. Był wicepremierem i ministrem finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie. Wyróżniany prestiżowymi nagrodami oraz odznaczeniami – w tym Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, za wkład w transformację ustrojową w Polsce. Były Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Leszek Czarnecki

Polski przedsiębiorca, jeden z pierwszych polskich managerów na polskim rynku po 1989 roku, twórca wielobranżowego holdingu, który od wielu lat jest fundatorem stypendium dla najzdolniejszych uczennic i uczniów klas maturalnych, inwestujący w rozwój polskich talentów.

Krzysztof Lis

Jeden z autorów przekształceń gospodarczych w Polsce. W latach 1989 – 1991 był pełnomocnikiem Rządu do spraw Przekształceń Własnościowych, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Stworzył koncepcję funkcjonowania i wewnętrzną strukturę Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w którym był Sekretarzem Stanu. W latach 1998 – 2000 był doradcą Ministra Finansów. Od marca 2003 Prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 90-tych pracował jako ekspert międzynarodowych organizacji finansowych: Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. Był doradcą do spraw prywatyzacji rządów Rosji, Ukrainy i Białorusi.