ikona-menu2

LESŁAW A.
PAGA

NASZ PATRON

Lesław Andrzej Paga (1954 – 2003) to postać, która nie tylko była świadkiem, ale i architektem transformacji ekonomicznej Polski. Jego praca jako ekonomisty i doradcy Ministerstwa Finansów zasadniczo wpłynęła na kształtowanie się polskiego rynku kapitałowego. Jako współtwórca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych, Paga ustanowił fundamenty dla nowoczesnych instytucji finansowych.

Jako autorytet w dziedzinie ekonomii, zarówno w kraju, jak i zagranicą, stał się symbolem nowego, otwartego na świat etapu w historii gospodarczej Polski.

Lesław Paga należał do niezbyt licznej grupy ludzi, którzy wyprzedzali swój czas. A czas się wyprzedza wtedy, kiedy podejmuje się ważne zadania w czasach, gdy wydaje się, że szansa na ich realizację nie istnieje lub jest bardzo nikła. Sposób upamiętnienia Lesława Pagi jest najlepszy z możliwych, bo to jest działalność, która służy wzmacnianiu tego, czym sam Paga się zajmował i wzmacnianiu wartości, które mu były drogie.

Leszek Balcerowicz

Pamiętam, że po jego śmierci zaproponowano mi nakręcenie filmu o jego życiu. Po kilku spotkaniach z reżyserem doszłam do wniosku, że w jego życiu brakowało spektakularnych zwrotów akcji z gatunku Jamesa Bonda. Film nie powstał. Ale pamięć o Lesławie trwa, ponieważ dziergał życie mozolnie, konsekwentnie i zapisał się w pamięci ludzi, jako dobry i mądry człowiek.
Fundacja, którą założyłam po śmierci męża, jest kontynuacją tej drogi, jaką wybraliśmy wspólnie na początku naszego małżeństwa.

Ewa Paga

HISTORIA LESŁAWA A. PAGI

Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał także tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1977-1984 był tam asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Ekonomii.

Był działaczem Solidarności, delegatem regionu środkowo-wschodniego na I Krajowy Zjazd NSZZ “Solidarność”, podczas którego pełnił rolę przewodniczącego obrad. Internowany od grudnia 1981 roku do maja 1982 roku.

W latach 1984-1989 był adiunktem Sekcji Ekonomicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 1987-1988 stypendystą fundacji Fulbrighta na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim, a następnie Uniwersytecie Cornella. Był prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMCS.

W roku 1989 rozpoczął pracę jako doradca Ministra Finansów, a następnie został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-1994 był współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

W 1994 został mianowany na stanowisko prezesa zarządu Deloitte & Touche Polska, a w 1999 roku Deloitte & Touche Central Europe.

Od 1995 roku Lesław A. Paga był przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju “Wiedzieć Jak”. Był również członkiem Kapituły Nagrody im. Andrzej Bączkowskiego, przyznawanej za dokonania na polu działalności publicznej na rzecz dialogu społecznego i reform w dziedzinie polityki społecznej.

W 1995 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2001 Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do 2002 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Deloitte & Touche Central Europe.

Zmarł po ciężkiej chorobie w 2003 roku.